Conflicten. Vaak ontstaan ze doordat mensen elkaar niet begrijpen.

Men verwijt elkaar kwaad opzet, terwijl het enkel om een verschil in persoonlijkheid, in aanpak gaat.

Wilt u dit inzichtelijk en bespreekbaar maken en zo bijdragen aan een duurzame oplossing van het conflict?


Het internationale persoonlijkheidsinstrument MBTI® is het ideale handvat om verschillen tussen personen scherper te leren onderscheiden en benoemen.


 1. Inzicht in eigen natuurlijke gedragsvoorkeuren

 2. Kennis van verschillen in gedragsvoorkeuren

 3. Invloed van gedragsvoorkeuren op conflicten

 4. Inzetten gedragsvoorkeuren in mediation


In deze ééndaagse workshop worden theorie en praktijk afgewisseld.

Vooraf vult u de persoonlijkheidsvragenlijst MBTI® in via internet.

De uitkomsten worden verwerkt in een rapportage en op de trainingsdag verstrekt en besproken.


Op:vrijdag 27 mei 2016  (9u tot 17u)


Waar:Fort Isabella in Vught


Kosten:€495,- exclusief BTW; inclusief persoonlijke MBTI® rapportage,
boek ‘Inleiding tot type’, koffie/thee en lunch.


Speciaal voor mediators: de workshop is erkend door MfN: 6 PE punten in de categorie 1a.

In 2008 en 2009 werd deze workshop door de mediators met een 8.6 gemiddeld gewaardeerd.


Deze workshop wordt verzorgd door:


 1. Mr. drs. Michiel Rijneke, jurist en organisatiekundige, basisopleiding tot mediator (2004),
  MBTI gekwalificeerd, coach/trainer en interim manager,
  eigenaar van Need2change BV
  www.need2change.nl Kennis van verschillen in gedragsvoorkeuren

 2. drs. An Geenen,
  gedragswetenschapper, trainer, theatermaker, MBTI gekwalificeerd,
  artistiek leider van Setheater
  www.setheater.nl

Als meerdere mensen samenkomen, ontstaat er wrijving. Wrijving geeft glans!

Door elkaar beter te begrijpen kunnen conflicten duurzaam opgelost worden.

Michiel en An willen hier graag een bijdrage aan leveren.

An doet dit vanuit Setheater, zij maken gevoelige thema’s bespreekbaar.

Michiel doet dit vanuit Need2Change, hij brengt dit dagelijks in de praktijk als (interim)manager.


Vragen of aanmelden? Neem contact op met An Geenen via an@setheater.nl of bel 06-18 92 78 21.


Workshop ‘Persoonlijkheid en Conflicten’

info@setheater.nl     043-3252150     Achter de barakken 31 a     6211 RZ Maastricht