Bij alle thema’s maken de verhalen van mensen het verschil.

Ze creëren verbinding: Verbinding met het thema, verbinding met elkaar.

Ze zijn verrijkend en inspirerend. Ze verruimen het blikveld en nodigen uit tot gesprek.

Ze tonen zowel de ene als ook de andere kant, misschien zelfs een derde en een vierde.

Ze maken het kleine universeel en het universele behapbaar.


Voor de thema’s waarmee Setheater aan de slag gaat, gelden één of meer van volgende uitspraken:

 1. Iedereen heeft zijn eigen waarheid.

 2. Er is geen goed of fout, hooguit effectief en niet effectief in deze situatie.

 3. Er is geen blauwdruk, geen A4tje dat je uit kunt delen en daarmee is het klaar.

 4. In verbinding met elkaar is de eerste stap.

 5. Alleen samen komen we verder.

 6. Koester twijfel.


Nieuwsgierig naar wat Setheater voor jouw thema kan betekenen?

Mail ons via info@setheater.nl. We komen graag bij je langs om samen te brainstormen!


In het verleden verzorgden we onder meer

 1. theateracts op maat (vaak ingezet op een congres of symposium)

 2. avondvullende programma’s, (kijk bijvoorbeeld bij de thema avond ‘Verbinding’)

 3. themadagen (die bijvoorbeeld per afdeling georganiseerd werden),

 4. voorstellingen met nagesprek, (momenteel spelen we ‘Vergeten en Verzonken’)

 5. guerrilla-acties om thema’s echt op de werkvloer te laten landen,

 6. trainingen en workshops op maat.


Met andere woorden: elke onderwerp verdient zijn eigen aanpak!


Een greep uit de thema’s uit het verleden:

de client centraal, armoede, dementie en depressie, balans privé&werk, leeftijdsgericht beleid in organisaties, living history, fusie, klantvriendelijkheid, leiderschap, verslaving en middelengebruik, menselijk gedrag, persoonlijkheidsvoorkeuren, (interne) communicatie, motiverende gespreksvoering, omgaan met agressie, loverboys, cultuurverschillen, eergerelateerd geweld, werken met vrijwilligers.


“Het was ongrijpbaar, onbegrijpelijk en vooral ook onbespreekbaar.” (uit Vergeten en Verzonken)


Een gevoel van veiligheid en je kwetsbaar op kunnen en durven stellen gaan bij moeilijk bespreekbare thema’s hand in hand. Ze vragen om een zekere mate van kwetsbaarheid, maar niet elke situatie leent zich om je kwetsbaar op te stellen: je moet je veilig genoeg voelen. 


Door theater als middel in te zetten, kan je de menselijke kant tonen én een veilige situatie creëren.

Door theatrale verhalen te gebruiken, kan je heel concrete situaties bespreken, zonder individuen te viseren. 


Theater is een bijzondere werkvorm.

Kijken in een theaterspiegel opent de deur naar verandering en maakt gedrag bespreekbaar.

'Wat wil jij bespreekbaar maken?'

info@setheater.nl     043-3252150     Achter de barakken 31 a     6211 RZ Maastricht