Data in de EMR2019-04-05T11:58:00+02:00

Project omschrijving

Naam: Data in de EMR
Vorm: Tweedaagse training
Voor: Werkgroep data in de Euregio Maas-Rijn (EMR)
Over: Kennismaking en opstarten samenwerking

Data over gezondheid worden meestal op nationaal niveau verzameld. In de Euregio Maas-Rijn wil men data ook op euregionaal niveau vergelijken. Setheater is gevraagd om voor de start van dit project een 2 daagse kennismaking met elkaar en het project vorm te geven.

Opzet

Euregionaal samenwerken. Dat betekent taalverschillen, cultuurverschillen, structuurverschillen. Om misverstanden te voorkomen en neuzen dezelfde kant op te krijgen, is het belangrijk om aandacht te besteden aan een goede kennismaking en heldere  wederzijdse verwachtingen. Tijdens een 2 daagse in Verviers heeft Setheater de deelnemers begeleidt in dit proces. Door speelse opdrachten ‘op de vloer’ af te wisselen met concrete inhoudelijke vraagstukken ‘aan de tafel’ leerden de deelnemers elkaar beter kennen en legden ze een inhoudelijke basis voor het project. 

Sfeerbeeld

Op de vloer van de trainingsruimte in Verviers is met plakband de Euregio Maas-Rijn getekend. De deelnemers kiezen telkens weer hun plek: waar werken ze, waar wonen ze, waar komen ze oorspronkelijk vandaan? De afstand wordt soms letterlijk gevoeld. 

Per regio wordt vervolgens kort toegelicht hoe data verzameld worden en wie daarin welke taken en verantwoordelijkheid heeft. De verschillen tussen de regio’s worden meteen duidelijk. De basis is gelegd om samen de volgende stap te zetten. Hoe kunnen we ondanks deze verschillen data vergelijken op euregionaal niveau?

Reacties

Bij grensoverschrijdend samenwerken is het belangrijk elkaar bij aanvang eerst goed te leren kennen. Dat had ik onderschat. Ik had verwacht dat we tijdens deze twee dagen ‘inhoudelijk’ meer meters zouden maken. Maar ik ervaar nu hoe belangrijk het is om eerst elkaar te leren kennen. Dat zal ervoor zorgen dat we straks samen verder komen. _ deelneemster Training