Doe je het of doe je het niet?2019-03-28T15:16:07+02:00

Project omschrijving

Naam: Doe je het of doe je het niet?
Vorm: Discussieavond met levensechte dilemma’s
Voor: Provinciale Staten Provincie Limburg
Over: Ethische gedragscode en integriteit in de praktijk

De leden van de Provinciale Staten werkten al geruime tijd met een ethische gedragscode rondom politieke en bestuurlijke integriteit. Door concrete situaties op de bühne te brengen, gaf Setheater de aftrap voor gesprekken over integriteitsdilemma’s.

Doe je het...

Opzet

Tijdens een avondvullend programma stonden 3 thema’s centraal: (schijn van) belangenverstrengeling, omgaan met geheime mondelinge en schriftelijke informatie en aannemen van geschenken. Setheater speelde voor elke thema een prikkelende, theatrale scène die eindigde met het cruciale beslismoment: wat doe je? De mogelijke keuzes werden door middel van stemsoftware anoniem verzameld. Maarten de Jong (extern adviseur Integriteit) leidde het gesprek met de aanwezigen over deze integriteitsdilemma’s. 

Sfeerbeeld

Een avondvullend programma in een kleine theaterzaal. De sfeer is ontspannen. Tijdens de theatrale scene’s wordt soms hartelijk gelachen. Het gesprek erna is telkens weer serieus. Soms zijn de meningen verdeeld, soms wordt een uitspraak op de spits gedreven. ‘Dat zeg je nou wel, maar gaat het in de praktijk ook echt zo?’. Neem je het geschenk aan? Wat doe je met de gekregen informatie? De statenleden worden uitgenodigd na te denken, extra informatie te vergaren en hun mening te onderbouwen. Als de discussie ten einde is, komen de acteurs de bühne weer op, deze keer met een karrenvracht aan uitgeprinte documenten. Of wacht? Mocht ik deze wel uitprinten? En mag ik ze nou wel of niet als kladpapier gebruiken achteraf? 

Reacties

Ik was aangenaam verrast door de accuratesse waarmee An Geenen zich de integriteitsdilemma’s eigen maakte en vertaalde in theatrale scenes, die precies de gewenste essentie uitlichten. _ M. de Jong.