Keukentafelgesprek, aan de ronde tafel!2019-03-29T14:18:10+02:00

Project omschrijving

Naam: Keukentafelgesprek, aan de ronde tafel!
Vorm: Diverse acts op maat tijdens congres voor zorgvragers
Voor: Huis voor de Zorg 
Over: De drie decentralisaties in het sociale domein

In 2014 was er veel onrust in het sociale domein in Nederland. Grote veranderingen stonden op til. Zorgvragers waren vooral bang voor  een onzekere toekomst. Huis voor de Zorg wilden deze zorgvragers ondersteunen en vroeg Setheater dit gesprek mee op gang te brengen.

Opzet

Tijdens een conferentie zouden zorgvragers informatie krijgen over de decentralisaties met de focus op ‘wat kan jij doen?’. Omdat er op dat moment nog veel onduidelijkheden en negatieve ervaringen waren, bestond het gevaar dat dit een negatieve invloed zou hebben op de bijeenkomsten. Huis voor de Zorg wilde tegelijkertijd ruimte bieden aan deze (vaak terechte) emoties én ruimte creëren voor de mogelijkheden die je als zorgvrager zelf kunt creëren. Door het opvoeren van diverse korte acts waarin de heersende emoties getoond werden, voelde het publiek zich gehoord. Setheater nam vervolgens het publiek mee in de mindset ‘hoe bereid ik me optimaal voor?’. 

Sfeerbeeld

‘Dames en heren, ik leg het even uit’. Een acteur van Setheater heeft een hoge hoed opgezet en licht het keukentafelgesprek toe. Elke uitspraak van deze professor roept een vraag op. Een vraag waarop de professor vervolgens het antwoord schuldig moet blijven. ‘euh… dat is nog niet helemaal duidelijk en is natuurlijk afhankelijk van de gemeente waar u woont…’. 

De acteurs verlaten de professor en gaan naar de bewoners van de Dorpstraat. Hoe kijken die tegen de recente ontwikkelingen aan? Mia maakt zich zorgen om haar dochter, Wilma, 17 jaar, met verstandelijke beperking: ‘hoe moet dat straks?’. Raf, haar buurman, heeft in elk geval één ding al helder voor zichzelf: hij neemt zijn broer mee naar het gesprek. Het bezoek aan de Dorpstraat doet één conclusie bovendrijven: ook als zorgvrager wil je je zo goed mogelijk voorbereiden! De conferentie kan beginnen.

Reacties

“Setheater heeft respectvol en zorgvuldig de emoties neergezet waarmee zorgvragers overvallen worden in deze turbulente tijden. Door hier eerst kort maar krachtig bij stil te staan, was het vervolgens mogelijk om de aanwezigen mee te nemen naar het doel van deze bijeenkomst: hoe kunnen we zorgvragers ondersteunen in hun rol in de nieuwe situatie. Dankzij Setheater bleven de aanwezigen niet hangen in vervelende situaties uit het verleden en onderzochten ze mee de mogelijkheden van de toekomst.” Laura Willems, adviseur Huis voor de Zorg. 

Project details

Categorieën: