Denise, over depresie

2020-03-06T11:49:29+02:00

Naam: Denise
Vorm: Twee monologen, als onderdeel van een informatie avond
Voor: Mondriaan, voor geestelijke gezondheidszorg 
Over: Depressie

Mondriaan wilde een aantal bijeenkomsten organiseren dicht bij de burger, om het thema depressie bespreekbaar te maken en extra aandacht te creëren voor de bestaande, locale zelfhulpgroepen. Het is belangrijk om bij dergelijke bijeenkomst niet alleen achtergrondinformatie over depressie te delen, maar (meer…)

Vergeten en Verzonken

2019-04-05T12:10:12+02:00

Naam: Vergeten en Verzonken
Vorm: Theatervoorstelling met nagesprek
Voor: euPrevent | EMR en Provincie Limburg (NL) 
Over: Dementie en depressie bij ouderen

Hoewel dementie en depressie vaak voorkomen, zijn het onderwerpen waar weinig over gesproken wordt. Om dit taboe te doorbreken, hebben een aantal organisaties in de Euregio Maas-Rijn Setheater gevraagd een theatervoorstelling op maat te ontwikkelen. (meer…)

Opening De Vondst

2019-04-05T12:10:35+02:00

Naam: Opening De Vondst
Vorm: Theatrale opening
Voor: Provincie Limburg, Historisch Goud en Restaura
Over: De Vondst, centrum voor archeologie in Limburg

Aan het Raadhuisplein in Heerlen ligt sinds 2018 De Vondst, hét centrum voor archeologie in Limburg. Setheater is gevraagd om deze bijzondere locatie te openen met een prikkelend openingsprogramma.  (meer…)

Verbinding

2019-03-29T14:10:32+02:00

Naam: Verbinding
Vorm: Theatraal avondvullend programma
Voor: Provincie Limburg
Over: De motie Maatschappelijke Participatie

Dankzij de motie Maatschappelijke Participatie kregen in Limburg een 30-tal projecten financiële steun van de Provincie Limburg. De Provincie Limburg was op zoek naar een bijzondere manier om deze projecten en wat ze teweegbrachten in de maatschappij te tonen aan belanghebbenden en het publiek.  (meer…)

Doe je het of doe je het niet?

2019-03-28T15:16:07+02:00

Naam: Doe je het of doe je het niet?
Vorm: Discussieavond met levensechte dilemma’s
Voor: Provinciale Staten Provincie Limburg
Over: Ethische gedragscode en integriteit in de praktijk

De leden van de Provinciale Staten werkten al geruime tijd met een ethische gedragscode rondom politieke en bestuurlijke integriteit. Door concrete situaties op de bühne te brengen, gaf Setheater de aftrap voor gesprekken over integriteitsdilemma’s. (meer…)

Op bezoek. In gesprek.

2019-03-28T15:22:17+02:00

Naam: Op bezoek. In gesprek. 
Vorm: Guerilla gesprekken met medewerkers
Voor: DSM Dyneema Heerlen
Over: Duurzame inzetbaarheid

DSM Dyneema Heerlen constateerde dat het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ niet bij alle medewerkers leeft. Setheater werd gevraagd om ‘een zaadje te planten’ in de gedachten van medewerkers, over hun eigen duurzame inzetbaarheid, en die van hun collega’s. (meer…)

Data in de EMR

2019-04-05T11:58:00+02:00

Naam: Data in de EMR
Vorm: Tweedaagse training
Voor: Werkgroep data in de Euregio Maas-Rijn (EMR)
Over: Kennismaking en opstarten samenwerking

Data over gezondheid worden meestal op nationaal niveau verzameld. In de Euregio Maas-Rijn wil men data ook op euregionaal niveau vergelijken. Setheater is gevraagd om voor de start van dit project een 2 daagse kennismaking met elkaar en het project vorm te geven. (meer…)

Balansdagen

2019-07-07T07:48:09+02:00

Naam: Balansdagen
Vorm: Studiedag voor medewerkers
Voor: Atrium MC
Over: Balans werk/privé en balans in het team

Het ziekenhuis wilde in gesprek met medewerkers over de keuzes die zij maken op het snijvlak werk/privé. Setheater ontwikkelde samen met inhoudsdeskundigen een afwisselende dag met theatrale acts boordevol voorbeelden en tegenstrijdige meningen. (meer…)